بالش طبی مدل موج لارج

این بالشت هم مانند مدل سوپر موج توانایی پرکنندگی کتف و سرشانه را برای افرادی که دچار گردن دردهای مزمن و کوفتگی در ناحیه سرشانه می‌باشند داراست.