کرج
کرج – گوهردشت – بعد از سه باندی – روبروی بانک ملت – تشک زنیت

کرج

026-32222164

کرج- بین میدان توحیدومیدان شهدا -خیابان مظاهری- نیش آبان تشک زنیت